60sekund

Strategia 60-sekundowa - wady i zalety

Głównym celem dla każdego tradera zawsze będzie wypracowanie możliwie największego zysku. Żeby został on zrealizowany, niezbędne jest jednak opracowanie odpowiedniej strategii inwestowania, która zapewni pożądaną stopę zwrotu. Niezwykle korzystne w tym aspekcie są opcje binarne, między innymi dlatego, że umożliwiają wypracowanie zysku w bardzo krótkim okresie. Czas realizacji poszczególnych opcji wahać się może bowiem od kilku dni, do godziny, a nawet pojedynczej minuty. Dla części inwestorów najlepszą możliwą opcją jest ta, która kończy się właśnie po minucie. Strategia 60-sekundowa może przynieść szybkie zyski, jednak zawsze istnieje ryzyko strat. Czy zatem opłacalne jest korzystanie z niej?

Szybkie pomnożenie kapitału dzięki strategii 60-sekundowej

Podobnie jak w przypadku innego rodzaju opcji, strategia minutowa opiera się na prognozowaniu zmiany wartości danego aktywu - jeżeli nasz wybór potwierdzi się, wypracowujemy określony zysk. Różnica dotyczy jedynie czasu realizacji zlecenia. W naszym przypadku będzie to 60 sekund. W oparciu o ten właśnie okres przewidujemy, w jaki sposób zmieni się dana wartość. Jest to więc metoda przeznaczona głównie dla niezwykle dynamicznych traderów, których celem jest szybkie wypracowanie zysku.

Wspomniana szybkość jest największą zaletą tego rozwiązania. Jesteśmy bowiem w stanie w sposób błyskawiczny pomnożyć posiadany kapitał. Krótki okres realizacji opcji sprzyja także przeprowadzaniu większej ilości operacji. Decyzja dotycząca dalszych inwestycji nie musi zostać odłożona na kilka następnych dni, aż zostaną zrealizowane poprzednie opcje - wszystko odbywa się w przeciągu minuty. Intensywna gra, jeżeli będzie skuteczna, naturalnie więc przełoży się na większe zyski.

Strategia 60-sekundowa jest skuteczna zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynienia z bardzo silnym trendem, zmieniającym określone wartości w jednym kierunku. Wykorzystanie tego typu sytuacji w sposób pełny będzie najbardziej prawdopodobne właśnie w przypadku opcji o bardzo krótkim okresie ważności.

Nie tylko zysk

Cały czas należy pamiętać jednak o tym, iż wcale nie jest powiedziane, że wszystkie nasze decyzje będą trafne. Nagromadzenie niewielkich potknięć, błędów i nieprzemyślanych analiz może doprowadzić nas do poważnych strat. Jednominutowe opcje, które zazwyczaj są realizowane w dużych ilościach, wspomniane straty jeszcze bardziej intensyfikują. Dlatego też bardzo ważna jest przemyślane działanie, które zostanie opracowane w oparciu o dywersyfikacje przyjętych strategii, przez co zminimalizujemy ryzyko ewentualnych strat kapitału.

Handel dzienny powinien w głównej mierze oprzeć się na dokładnej analizie potencjalnych trendów. W przypadku 60-sekundowych opcji binarnych jest to szczególnie ważne. Warto więc cały czas śledzić konkretne dane, ogólną koniunkturę, a także poszczególne informacje wychodzące z rynku, które pozwolą nam przewidzieć przyszłą sytuację. Zrównoważone działanie w przypadku minutowych opcji pozwoli nam nie tylko zredukować ryzyko start, ale również zapewni większe zyski.